Lokalnom tržištu kroz IAB Croatia dostupna Open Source inicijativa

Kroz IAB Croatia sada je lokalnom tržištu dostupna Open Source inicijativa za povećanje transparentnosti i suradnje koja nastoji riješiti problem neusklađenosti među cijelom zajednicom tržišnih komunikacija. Iako postoji nekoliko projekata otvorenog koda (open source) koje…

Published