Popis zakona u RH koji uređuju oglašavanje, tržišno komuniciranje i marketing

Dostupan je novi pregled aktualnih zakona RH koji se odnose na oglašavanje, tržišno komuniciranje i marketing.

Iako su oni podložni čestim i brojnim promjenama, ova je sistematizacija izrađena na temelju trenutno važećih zakona te je aktualna i korisna svima koji se bave oglašavanjem, tržišnim komuniciranjem i marketingom.

Popis zakona, koji su izradili Kamilo Antolović i Mario Fraculj, podijeljen je na područje ekonomije i područje politike te na jednom mjestu okuplja 108 zakona povezanih sa strukom.

Pregled zakona dostupan je na poveznici.

Published