Principi za novi mandat u EU-u: Uključivost, sigurnost i inovativnost

IAB Europe objavio je dokument u kojem su navedene ključne obveze i načela uoči novog zakonodavnog razdoblja Europske unije od 2024. do 2029. godine pod naslovom Towards an Inclusive, Safe, and Innovative Digital Europe. S obzirom na to da Europski parlament i Kolegij povjerenika započinju nove mandate, dokument iznosi viziju i temeljne obveze IAB-a Europe i njegovih članova prema oblikovanju održivog i odgovornog ekosustava digitalnog oglašavanja za budućnost.

Dokument ističe važnost poboljšanja dijaloga s donositeljima politika i regulatorima o sadašnjim i budućim politikama digitalnog oglašavanja. Poziva donositelje politika da potiču daljnje inovacije i rast u digitalnom oglašavanju, uz usklađivanje s vrijednostima EU kao što su uključivost, održivost i privatnost.

Ključne obveze

U dokumentu se IAB Europe obvezuje razvijati odgovorne prakse digitalnog oglašavanja sa svojim članovima, osiguravajući transparentnost i povjerenje potrošača. Članovi IAB-a Europe nastoje zaštititi europske kreatore borbom protiv kršenja intelektualnog vlasništva i neprikladnog postavljanja oglasa putem inicijativa EU-a i globalnih inicijativa. Osim toga, nastoje suzbiti dezinformacije na internetu promicanjem pouzdanih informacija i demonetizacijom lažnog sadržaja, usklađujući se s kodeksom prakse EU-a o dezinformacijama.

Vodeća načela

Načela iznesena u dokumentu naglašavaju vrijednost koristi za potrošače od oglašavanja i njegovu ulogu u gospodarskom oporavku i rastu. IAB Europe i njegovi članovi traže od donositelja politika da promiču izbor i raznolikost u uslugama digitalnog oglašavanja, potiču povjerenje i sigurnost te zagovaraju stabilnu i predvidivu regulaciju. IAB Europe potiče donositelje politika da inoviraju u zaštiti privatnosti, koordiniraju politike vezane uz oglašavanje, angažiraju sve sudionike ekosustava i povećaju mogućnosti za zajedničke inicijative u industriji.

Ovaj je dokument objavljen u ključnom trenutku za EU i industriju digitalnog oglašavanja. Naglašava predanost budućnosti u kojoj digitalno oglašavanje ima priliku igrati ključnu ulogu u održivom razvoju europskog digitalnog gospodarstva, donoseći korist potrošačima, poslovanju i društvu u cjelini.

Cijeli dokument možete preuzeti na poveznici.

Published