IAB Croatia članovi

IAB Croatia predstavlja jedinstvenu zajednicu sudionika na hrvatskom digitalnom tržištu, a okuplja oglašivače, agencije za tržišno komuniciranje, medije, ad-tech kompanije, izdavače, strukovne udruge i sve zainteresirane za napredak digitalne industrije. Trenutno okuplja 108 članova.

Published