IAB Europe nudi smjernice za bolju primjenu GDPR-a u slučajevima koji uključuju više država

IAB Europe, koji okuplja spektar tvrtki koje se bave digitalnim marketingom i oglašavanjem, što uključuje i medije i nezavisne tvrtke trećih strana, kojega je član i IAB Croatia sa svojim tvrtkama članicama, objavio je dokument s preporukama za bolju primjenu GDPR-a u slučajevima koji uključuju više država. Ovaj je dokument odgovor na inicijativu Europske komisije da pojednostavi i ubrza primjenu GDPR-a u takvim slučajevima.

IAB Europe prepoznao je važnost mehanizma koji bi izravnije i efektivnije primjenjivao GDPR i smatra da je nacrt regulacije GDPR-a pozitivan prvi korak prema tom cilju. Dokument predlaže ključne smjernice za poboljšanje nekolicine ključnih segmenata ovog nacrta. IAB Europe zalaže se da se GDPR vodi na osnovi one-stop-shop sistema, što znači da bi jedno tijelo imalo više nadležnosti, kako bi se očuvao balans između nacionalnih i europskih nadležnosti i izbjeglo oslabljivanje ovog mehanizma.

Nadalje, ova krovna europska organizacija za digitalni marketing potiče donošenje ranih odluka kao što su prijateljske nagodbe za efikasno rješavanje slučajeva, a naglašava i važnost korištenja drugih mehanizama prijateljskog rješavanja sporova, poput internih sustava žalbi. Također, iz IAB-a ističu važnost povećane transparentnosti u odlukama nadležnih tijela, predlažući uključivanje korespondencije između nadležnih tijela u upravni spis kako bi se uspostavila ravnoteža između povjerljivosti i odgovornosti.

Dokument poziva na prihvaćanje prava tuženika da ih se sasluša, ne samo u ključnim fazama upravnog postupka, već i u drugim ključnim fazama, osiguravajući razumna vremenska ograničenja za njihov doprinos. Pretpostavka je da će ove preporuke pridonijeti poboljšanju primjene GDPR-a, istovremeno pridonoseći održavanju osnovnih prava i poštenja.

Cijeli dokument možete pronaći na poveznici.

Published