IAB Europe poziva zastupnike Europskog parlamenta i nacionalne dužnosnike da razmotre ključne preporuke za transparentno i pošteno mjerenje publike

IAB Europe, predstavnik tisuća tvrtki za digitalni marketing i oglašavanje, medijskih izdavača i neovisnih tvrtki za mjerenje trećih strana, čiji je član i IAB Croatia, objavio je dokument u kojem navodi svoje stajalište o nacrtu prijedloga Europskog akta o slobodi medija. Cilj je rada pružiti vrijedne uvide zastupnicima Europskog parlamenta i nacionalnim dužnosnicima koji rade na svojim pregovaračkim pozicijama.

Predloženim Europskim aktom o slobodi medija nastoji se uspostaviti zajednički okvir za medijske usluge na unutarnjem tržištu, koji će se baviti različitim aspektima digitalnog medijskog okruženja. IAB Europe priznaje važnost odredbi o mjerenju publike, posebno članka 23., te naglašava njegovu važnost za neovisne i pluralističke medije u europskim demokracijama. Digitalno oglašavanje omogućuje medijskim izdavačima da monetiziraju svoj sadržaj i da zadrže svoju neovisnost, istovremeno promičući raznoliko medijsko okruženje. IAB Europe prepoznaje važnost ulaganja izdavača u mjerenje publike za transparentno određivanje cijena njihovih usluga oglašavanja. Ti su sustavi ključni za poboljšanje njihovih strategija oglašavanja, pružanje usluga novim oglašivačima na internetu i učinkovito ocjenjivanje oglašivačkih kampanja.

U svojem dokumentu IAB Europe podupire pristup mjerenja publike utemeljen na načelu navedenom u članku 23., stavku 1. nacrta prijedloga. Provedba tih načela ima potencijal povećati transparentnost sustava mjerenja publike, što dovodi do pravednije raspodjele prihoda od oglašavanja u medijskom ekosustavu. Međutim, IAB Europe traži od donositelja politika da razmotre tri ključna aspekta reguliranja mjerenja publike.

Prvi je poštivanje važnosti postojećih samoregulatornih inicijativa, kao što su Joint Industry Committees, koji su dobro uspostavljeni u mnogim državama članicama. Te inicijative, utemeljene na samoregulaciji medijskih izdavača, agencija za oglašavanje i neovisnih pružatelja usluga mjerenja publike, značajno su pridonijele napretku sustava mjerenja publike.

IAB Europe također naglašava potrebu za transparentnošću u metodologijama mjerenja publike (članak 23., stavak 2.) kako bi se osiguralo pravedno određivanje cijena digitalnog oglašavanja, istovremeno dovodeći u pitanje učinkovitost trenutačnog nacrta prijedloga u postizanju tog cilja. Nedostatak jasne definicije za “pružatelje vlasničkih sustava mjerenja publike” dovodi do dvosmislenosti i može nenamjerno utjecati na pružatelje usluga mjerenja publike treće strane, uključujući tradicionalne istraživačke tvrtke i JIC-ove.

Na kraju, IAB Europe poziva donositelje politika da postignu ravnotežu transparentnosti i inovacije. Zalažući se za veću transparentnost u metodologiji mjerenja publike, IAB Europe ističe važnost zaštite vlasničkih metoda i tehnologija koje su rezultat značajnih ulaganja u istraživanje i razvoj. Transparentnost ne smije sprječavati ulaganja u istraživanje i inovacije, koja su ključna za razvoj sustava mjerenja publike.

IAB Europe spreman je sudjelovati u konstruktivnom dijalogu sa zastupnicima i nacionalnim dužnosnicima kako bi osigurali da Europski akt o slobodi medija poštuje načelo transparentnosti. Cjeloviti dokument o pozicioniranju politike možete pronaći ovdje.

 

Published